- Zajistíme vnitrostátní i mezinárodní dopravu a to nejen zásilek celovozových, ale i kusových. Jsme schopni zajistit přepravu exportních zásilek do všech evropských relací. Garantujeme, že smluvní ceny jsou vždy ve spodní hladině cen, platných na přepravním trhu.

- Zajistíme celní odbavení zásilek u Celního úřadu v Olomouci a to přepravovaných nejen po silnici, ale i po železnici, případně i poštou.

- Jsme schopni zajistit také celní dluh u Celního úřadu v Olomouci a to ve všech režimech.

- Zajistíme případnou neutralizaci zboží i dokladů.

- Zhotovíme všechny obchodní, přepravní i celní doklady (faktury, CMR, EUR, JCD, TCP, karnet TIR) a projednáme vše potřebné u Celního úřadu.

-         Vystavíme při dopravě zboží pod celním dohledem v režimu tranzit, příslušné celní prohlášení se zajištěním celního dluhu a to v národním tranzitu TCP, mezinárodním režimu tranzitu T 1 (německý doklad) a společném tranzitu TC.

          INTRASTAT: jako zmocněný zástupce Vašim jménem jsme schopni zajistit tyto úkony

-         Zpracujeme celní zařazení zboží

-         Vyplníme výkazy

-         Provedeme měsíční uzávěrku a zajistíme přenos dat na příslušný celní úřad

-         Pro podrobnější a cenové informace použijte kontakty uvedené na našich www stránkách