Ceník služeb

za projednání zásilek u Celního úřadu v Olomouci

 

 

každý vystavený JSD/VDD

200,- Kč

 

každá vystavená položka JSDd/Vede

50,- Kč

 

vyhotovení tiskopisu DCH a DCHdl

50,- Kč

 

vyhotovení dokladu EUR.1

100,- Kč

 

za nutné výdaje: telefon, fax, e-mail atd.

dle skutečnosti

 

vyhotovení dokladu Certificate of origin

     300,- Kč

 

za účast celního deklaranta při celním řízení

120,-Kč/30min

 

převzetí dílu 3/8 JCD a Sdělení o výši cla daní a poplatků

20,- Kč

 

vyhotovení dokladu CMR

100,- Kč

 

vyhotovení Carnetu TIR (vypsání, elektronické podání)

500,- Kč

 

 

poskytnutí finanční garance na úhradu cla a ostatních dávek dle čl.222, odst.1., písm.a), druhý pododst. Celního kodexu společenství

5 °% z hodnoty celního dluhu

 

poskytnutí finanční garance po dobu použití režimu s ekonomickým účinkem podmíněným osvobozením cla

5 °% za každý započatý týden z hodnoty stanovené rozhodnutím CÚ

 

manipulační poplatek za výběr platby v hotovosti

50-250,- Kč

 

INTRASTAT: paušál za vedení evidence, zpracování úkonů a předání Celnímu úřadu

500,-Kč za jeden výkaz měsíčně

INTRASTAT: zpracování podkladů pro měsíční hlášení

50,-Kč za položku

prodej kolků

podle hodnoty kolků

za elektronický přenos dat na celní úřad

70,-Kč

                                                          

                                                           Smluvní ceny jsou bez DPH.

                                                           Ceny jsou platné od 01.února 2007